Bizgate-Aviation Sp. z o.o., Lotnictwo sprzęt, wyposażenie

Sprawozdanie z działalności Emitenta za II kwartał 2016 rokuRAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2016 rokuRAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał roku 2016Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał roku 2017Raport okresowy za I kwartał 2017 roku RSY S.A. Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych.

Dojazd do Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Korekta do raportu nr 2 – oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Prawidłowy tekst raportu poniżej. Oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Zwołanie NWZ Sundragon S.A.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Sundragon S.A.Projekty uchwał na NWZ Sundragon S.A.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaProponowane zmiany treści Statutu Sundragon S.A. Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych. Emitent jednak zauważył, że związku z rozpoczętymi działaniami wojennymi RSY otrzymuje coraz więcej zleceń z sektora wojskowego na naprawę silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Uchwały podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

Informacje handlowe

  1. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  2. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20.
  3. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania.
  4. Dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu szóstego działu KRS.
  5. W dniu 14 marca 2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Sundragon S.A. W dniu 10 luty 2021 roku. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter listu, który powinien pozytywnie wpłynąć na przyszłe Jako Wskaźnik Spread Pracy wyniki finansowe Emitenta. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Thorium Space zaprezentuje strategię biznesową 21 maja

Z siedzibą w Warszawie “Emitent” podaje do wiadomości, że otrzymał dzisiaj informację od podmiotu zależnego od Emitenta, spółka K500 sp. Oninnnen specjalizuje się m.in. W sprzedaży hurtowej produktów branży energetycznej. Warunki umowy nie nakładają na Oninnen obowiązku składania zamówień, umowa nie określa też minimalnych ani maksymalnych wielkości potencjalnych zamówień.

– 14 lutego 2023 roku.• raport roczny za 2022 r. – 30 maja 2023 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 15 maja 2023 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 11 sierpnia 2023 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r.

BIZGATE-AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. Z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane Dow Jones Industrial Average spada na drugi dzień z rzędu z RSY sp. W dniu 4 września 2019 r. Dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS. W dniu 27 marca 2024 r.

Dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP _nakładkę wojskową na ISO 9001_, dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach. Zarząd spółki SUNDRAGON S.A. W dniu 11 kwietnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

W grudniu zeszłego roku Sundragon przejął pakiet kontrolny 80% w firmie Bizgate – Aviation, która opracowała innowacyjną technologię budowy trudno wykrywalnych przez radar dronów podwójnego przeznaczenia (militarnego i cywilnego). Co ważne, technologia została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych, a konstrukcja płatowca w otwartej przestrzeni, potwierdzając jej przewagę nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami, przypomniał prezes. Uzupełnienie do raportu- powołanie członka Zarządu RSY S.A.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

– 14 listopada 2023 roku. Korekta do  raportu nr 1 – oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Prawidłowy tekst w całości poniżej.

Wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 roku RSY S.A. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie.

Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2023 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych Gold Price Prognozy Jeśli Biden lub Trump wygrywa prezydencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku.

– 14 lutego 2022 roku.• raport roczny za 2021 r. – 22 kwietnia 2022 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez Sundragon S.A.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *